Algemene voorwaarden

Deze website is bedoeld om u te informeren over de producten die ik ondersteun en bij u onder de aandacht wil brengen. Ik wil u de best mogelijke winkelervaring bieden en ik ben trots op het leveren van hoogwaardige (handgemaakte) schoonheidsproducten en uitstekende klantenservice.
Ik ben Organic Trent(s), gevestigd aan de Schuttershofstraat 27, 4301 AZ, Zierikzee, Nederland, KVK Registratienummer: 24308162. Deze website wordt beheerd door Trent Services. Ik bied deze website aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen accepteert.
Door de site te bezoeken, neemt u deel aan de "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (AKA "Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site.
Neem even de tijd om de Servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Ze nemen u mee door alles, van online bestellen en betalen tot meer informatie over mij. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u helaas geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten.
De winkel wordt gehost op Jimdo. Ze bieden mij het online e-commerceplatform waarmee ik de (handgemaakte) producten aan u kan verkopen.

1 - ONLINE WINKEL- VOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u 18 jaar of ouder bent. U mag de producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag ook geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief auteursrechtwetten). Een schending van een van de voorwaarden zal helaas resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Ik behoud me het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt verleend, te reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij.

3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Houd er rekening mee dat ik de website voortdurend bijwerk om de ervaring voor u, de klant, te verbeteren. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op de informatie op de site is op eigen risico.

4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN
Soms moet ik de prijzen van sommige van de producten wijzigen. Houd er rekening mee dat de prijzen van de producten zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
Ik behoud het recht voor om de producten op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Sommige van de producten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Ik heb mogelijk beperkte hoeveelheden van deze producten en ze kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens mijn retourbeleid.
Ik heb er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ik kan echter natuurlijk niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is. Ik behoud het recht voor om de verkoop van de producten aan iedereen te beperken.
Helaas kan ik niet garanderen dat de kwaliteit van de door u gekochte producten aan uw verwachtingen voldoet.

6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
Af en toe kan ik een bestelling weigeren die u bij mij plaatst. Ik kan de gekochte hoeveelheden beperken per persoon, per huishouden of per bestelling. In het geval dat ik een bestelling wijzig of annuleer, zal ik u proberen hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Ik behoud het recht voor om bestellingen die naar mijn eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in de winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, zodat ik uw transacties kan voltooien en indien nodig contact met u kan opnemen. Raadpleeg het retourbeleid voor meer informatie.

7 - LINKS VAN DERDEN
Ik kan zo nu en dan links opnemen naar andere websites. Deze links dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Links van derden op de site kunnen u naar websites van derden leiden die niet bij mij zijn aangesloten. Ik ben niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden.
Lees het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

8 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER EN FEEDBACK
Als u mij creatieve ideeën, suggesties of ander materiaal stuurt, gaat u ermee akkoord dat ik alle opmerkingen die u mij toestuurt, bewerk, kopieer, publiceer, distribueer, vertaal en gebruik in elk medium. Ik ben niet verplicht om opmerkingen vertrouwelijk te houden, om een ​​vergoeding te betalen voor opmerkingen of om te reageren op opmerkingen.
Ik kan inhoud bewerken of verwijderen die ik als onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirus of andere malware bevatten die op enige wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of mij of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Ik neem geen verantwoordelijkheid en aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder het privacy beleid. Bekijk het ​​privacy beleid voor meer informatie.

10 – BESCHIKBAARHEID, FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN
Ik ben bij het opzetten van de website zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Niettemin kunnen zich technische problemen voordoen waarop ik geen invloed heb. Om die reden kan ik niet garanderen dat u altijd ongestoord van de site gebruik kunt maken.

Af en toe kan er informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat. Ik behoud het recht voor om eventuele fouten te corrigeren en informatie bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving. 

Ik ben echter niet verplicht om informatie op de site of op een gerelateerde website te wijzigen, behalve zoals wettelijk vereist.

11 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals eerder vermeld, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op mijn intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op een of andere manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren. Ik behoud het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

12 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Ik kan helaas niet garanderen dat uw gebruik van mijn service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. U gaat ermee akkoord dat ik de site voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de service op elk moment kan annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de dienst op eigen risico is. De service en alle producten worden geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik.
In geen geval zal Trent Services, mijn leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de dienst, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden mijn aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

13 - VRIJWARING
U stemt ermee in om Trent Services en mijn gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden, vrij van elke claim of vraag, gedaan door een derde partij vanwege uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

14 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een deel van deze Servicevoorwaarden onwettig of nietig wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-afdwingbare deel worden gescheiden van deze Servicevoorwaarden.

15 - BEËINDIGING
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij ze door u of mij worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door mij te laten weten dat u mijn Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van de site.
Als ik vermoed dat u mijn Servicevoorwaarden niet heeft nageleefd, kan ik deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en kan u de toegang tot mijn Services ontzeggen.

16 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Als ik een deel van deze Servicevoorwaarden niet afdwing, mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze sectie. Deze Servicevoorwaarden en elk beleid dat door mij op deze site is geplaatst, vormt de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en mij is van toepassing op uw gebruik van de Service. Elke onduidelijkheid in de interpretatie van de Servicevoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

17 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN
Ik kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als ik dat doe, zal ik deze voorwaarden op de website vervangen door de nieuwe voorwaarden.

18 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen via info@organictrents.nl.